Jste zde

Betonová podlaha - prach a popel

Betonová podlaha - rozleštěný povrch ale uvnitř je to prohniléTechnologie stavby se neustále pousouvá vpřed, to co bylo před dvaceti lety nemožné či zbytečné se dnes stává nutností. U podlah se to týká zejména používání tepelných a kročejových izolací. Jejich používání přineslo nové nároky na celkovou konstrukci podlah, zejména pak na rovnost podkladu pro izolace, která je často podceňována, ale hlavně na parametry a kvalitu betonové podlahy - roznášecí desky, která leží na měkkém podkladu, nejčastěji tvořeného polystyrenem.

Betonová podlaha rozdrcena krumpáčem na prach, tomu se říká skutečná kvalita za rozumnou cenuKvalita betonové podlahy

Na kvalitu betonové podlahy má vliv několik faktorů, počínajíc výrobou betonu jako takového, od jeho dopravy na stavbu až po jeho zpracování. Betony vyráběné přímo na stavbách ale často vykazují chyby, počínajíc jejich výrobou - nesprávným poměrem cementu, písku a vody, jejich špatným promícháním, až po pomalé zpracování, kdy se jednotlivé segmety ideálně nespojí. Betonová podlaha je pak nekvalitní- narozdíl anhydritové lité podlahy nebo cementové lité podlahy.

Betonová podlaha stará jen několik let a už je nutné ji opravovat

Samonivelační betonová podlaha není vystavena ani jednomu negativnímu procesu jako běžně zpracovávané potěry.

  • výrobu řídí počítač, od samotného dávkování až po samotné míchání
  • dopravu zajistí autodomíchávač s neustále točícím se bubnem
  • zpracování samonivelačního betonu je několikanásobně rychlější než u klasického zpracování - žádné napojování staré na nové...


Časté vady běžné betonové podlahy

  • prašnost betonové podlahy
  • často je jen rozleštěný povrch betonové podlahy, ale uvnitř se skrývají kaverny a písek
  • deformace betonové desky - prohýbání a zdvíhání rohů
  • nízké pevnosti v porovnání se samonivelační betonovou podlahou
  • v poměru cena/kvalita vysoká cena

Samonivelační betonová podlaha, 100% jistota, že ty fotky nevzniknou někdy i u Vás!

Betonové podlahyBetonová podlaha na prachBetonová podlaha stará jen několik let a už se opravuje

Hodnocení: 
Average: 4 (2 votes)

Cena betonové podlahy - zadat nezávaznou poptávku

Může být PSČ nebo GPS souřadnice

Beton

Tímto slovem se označuje stavební prvek - umělý kámen. Samonivelační potěry mají z potěrových materiálů k umělému kameni nejblíže. Vyznačují se vysokou pevností v tlaku i ohybu. Tepelná vodivost samonivelačního potěru je několikanásobně lepší než u potěru zavlhlého!

Betonové podlahy

vyráběné technologií samonivelačních potěrů jsou vhodné jako podkladní vrstva pro většinu finálních krytin. Snižují cenu stavby protože není nutné provádět nákladné vyrovnávání betonové podlahy nivelačními stěrkami ani broušením!

Litá betonová podlaha

se vyrábí ve specializovaných betonárnách - výrobce lité podlahy garantuje - na rozdíl od klasických potěrových betonů - jak pevnost v tahu tak i v ohybu. Lité betonové podlahy mají další řadu výhod, přesvědčte se sami...

Anhydritové betonové podlahy

se vyrábějí většinou jako samonivelační. Vyráběný produkt od různých výrobců se liší jen minimálně. Anhydritové podlahy jsou ideální pro realizaci těžkých plovoucích podlah, pevnost anhydritové podlahy je vyšší než podlahy cementové a tak je možné ji ukládat v nižší vrstvě. Oproti samonivelační cementové podlaze je výška nižší o cca 10 mm a oproti zavlhému cementovému potěru je to až o 50 mm! V porovnání cena-výkon vychází anhydritová podlaha nejlépe. Díky anhydritové podlaze je možné zvýšit skladbu izolací, sníží se odezva regulace podlahového topení a tím se snižují i náklady na vytápění.

Cementové betonové podlahy

se v občanské výstavbě nahradili anhydritovou podlahou, ale jsou stále místa kde má betonová cementová podlaha co nabídnout. Betonové podlahy na bázi cementu jsou vyráběné v široké škále a s rozličnými vlastnostmi. Nejdražší typ betonové podlahy jsou podlahy průmyslové, které převyšují i cenu anhydritových podlah. Materiál je vyráběn podle přísných norem a výlučně na betonárnách. Další, potěrové samonivelační cementové betony je možné používat jen v interiéru, jsou vhodné pro použité těžké plovoucí podlahy a hodí se do garáží, bazénů, závodních kuchyní a pod. Klasické cementové potěry jsou vhodné i do exteriéru, ale nabízejí oproti samonivelačním potěrům menší pevnosti a tak jsou vhodné spíš na pevný podklad

Anhydritové podlahy