Jste zde

Nová generace betonových podlah


Litá betonová podlahaTěžká plovoucí podlaha - podlaha, která není pevně spojená s podkladní vrstvou, např. stropem a nebo základovou deskou. Podklad těžké plovoucí podlahy je tvořen zpravidla tepelnou nebo kročejovou izolací, to je relativně měkká vrstva. Díky technologii těžkých plovoucích podlah je možné docílit vyššího standartu bydlení - lepší útlum kročejového hluku - a zmenšení energetické náročnosti stavby - tepelná a kročejová izolace umístěná hned pod roznášecí betonovou deskou z anhydritu nebo cementu.

To ale vyžaduje používat pevnější materiál pro roznášecí desku. Pevnost běžných potěrových betonů v ohybu však nedosahuje ani 1MPa a tak je nutné je dělat v silnějších vrstvách. Technologie samonivelačních cementových a anhydritových betonových podlah umožňuje vyrábět betonové potěry, které se vyznačují pevností v ohybu min. 4 MPa. To umožňuje aplikovat samonivelační potěry v menších tloušťkách než klasické potěrové betony vyráběné s min. množstvím záměsové vody, kde není dosaženo takové hutnosti.


Výztuže u samonivelačních betonových podlah také není třeba - u anhydritu je samonivelace dosaženo hlavně vodou - anhydrit se při reakci s vodou nesmřšťuje a u cementových samonivelačních podlah je hlavně díky chemickým přísadám, které nereagují s cementem.

Nová generace samonivelačních betonových podlah je tak ideální pro používání v bytové zástavbě i lehkém průmyslu.

Výhody betonové podlahy nové generace:

  • vysoká hutnost - vynikající tepelná vodivost
  • vysoká pevnost v tlaku i ohybu (min. 20 MPa v tlaku a 4 MPa v ohybu)
  • garantovaná rovinnost 2 mm / 2 m - odpadá nákladné vyrovnávání stěrkou!
  • v poměru cena/výkon levnější než předchozí způsoby realizace podlah
Hodnocení: 
Average: 4.8 (5 votes)

Cena betonové podlahy - zadat nezávaznou poptávku

Může být PSČ nebo GPS souřadnice

Beton

Tímto slovem se označuje stavební prvek - umělý kámen. Samonivelační potěry mají z potěrových materiálů k umělému kameni nejblíže. Vyznačují se vysokou pevností v tlaku i ohybu. Tepelná vodivost samonivelačního potěru je několikanásobně lepší než u potěru zavlhlého!

Betonové podlahy

vyráběné technologií samonivelačních potěrů jsou vhodné jako podkladní vrstva pro většinu finálních krytin. Snižují cenu stavby protože není nutné provádět nákladné vyrovnávání betonové podlahy nivelačními stěrkami ani broušením!

Litá betonová podlaha

se vyrábí ve specializovaných betonárnách - výrobce lité podlahy garantuje - na rozdíl od klasických potěrových betonů - jak pevnost v tahu tak i v ohybu. Lité betonové podlahy mají další řadu výhod, přesvědčte se sami...

Anhydritové betonové podlahy

se vyrábějí většinou jako samonivelační. Vyráběný produkt od různých výrobců se liší jen minimálně. Anhydritové podlahy jsou ideální pro realizaci těžkých plovoucích podlah, pevnost anhydritové podlahy je vyšší než podlahy cementové a tak je možné ji ukládat v nižší vrstvě. Oproti samonivelační cementové podlaze je výška nižší o cca 10 mm a oproti zavlhému cementovému potěru je to až o 50 mm! V porovnání cena-výkon vychází anhydritová podlaha nejlépe. Díky anhydritové podlaze je možné zvýšit skladbu izolací, sníží se odezva regulace podlahového topení a tím se snižují i náklady na vytápění.

Cementové betonové podlahy

se v občanské výstavbě nahradili anhydritovou podlahou, ale jsou stále místa kde má betonová cementová podlaha co nabídnout. Betonové podlahy na bázi cementu jsou vyráběné v široké škále a s rozličnými vlastnostmi. Nejdražší typ betonové podlahy jsou podlahy průmyslové, které převyšují i cenu anhydritových podlah. Materiál je vyráběn podle přísných norem a výlučně na betonárnách. Další, potěrové samonivelační cementové betony je možné používat jen v interiéru, jsou vhodné pro použité těžké plovoucí podlahy a hodí se do garáží, bazénů, závodních kuchyní a pod. Klasické cementové potěry jsou vhodné i do exteriéru, ale nabízejí oproti samonivelačním potěrům menší pevnosti a tak jsou vhodné spíš na pevný podklad

Anhydritové podlahy